Covid-19

Tiltak i forbindelse med Covid-19

Her finner du informasjon om Covid-19 og hvordan vi tilrettelegger for det.

Vi ønsker at kunder og leverandører skal føle seg trygge og har derfor innført en rekke tiltak for å minimere risikoen for Covid-19 smitte.

Kontaktløs levering

Leveransen din vil bli plassert ved et pickup Point.

Ved utlevering

Leverandøren skal følge retningslinjene fra norske myndigheter og Folkehelseinstituttet (FHI):

  • Ikke gå på jobb ved symptomer på sykdom
  • Unngå nærkontakt med alle som har symptomer på sykdom
  • Vaske hendene regelmessig med såpe og vann
  • Bruke håndrensemiddel regelmessig
  • Hyppig rens av utstyr
  • Følge karantenereglene til myndighetene
  • Bruke munnbind der to meters avstand ikke er mulig

Bud eller utleveringspersonell får instrukser om å ikke se eller ta opp i leveringsposen.

Tiltak hos butikk/leverandør

God hygiene er helt avgjørende for å minimere smitte og leverandørene forholder seg til Mattilsynets gjeldende hygieneråd og rådene fra FHI. Blir det derimot påvist smitte hos en ansatt, iverksettes egne tiltak umiddelbart. I forbindelse med levering er leverandørene instruert til å:

  • Sørge for at leveringsboks er lukket under transport
  • Unngå å ta på håndtaket til leveringsposen
  • Jevnlig oppdatere seg på rådene fra FHI

Produktet ble publisert