Brukervilkår

Brukervilkår Reveel

Ved å bruke Reveel-tjenesten forplikter du deg til disse brukervilkårene («Brukervilkår»)..

Ta deg tid til å lese nøye gjennom følgende Brukervilkår før du benytter deg av Reveel-tjenesten. Hvis du er uenig i Brukervilkårene, vennligst ikke bruk Reveel-tjenesten. Disse vilkårene gjelder for all bruk av Reveel-tjenesten og for herværende Kjøpsavtaler. En mer detaljert beskrivelse av Reveel-tjenesten og informasjon om systemkrav er tilgjengelig på reveel.no. For en mer detaljert beskrivelse av Reveel-tjenesten og informasjon om systemkrav besøk reveel.no

Hvis du har en selger- eller organisasjonskonto hos Reveel gjelder disse vilkårene også for vår organisasjon som har gitt deg Reveel-tjenesten («Organisasjonen») med hensyn til bestillinger foretatt av deg gjennom Reveel-funksjonen. Ved motstrid mellom disse vilkårene og Reveels vilkår for bedrift, som gjelder for Organisasjonen, skal Reveels vilkår for bedrift gå foran.

1.                 Definisjoner

Med «selger eller organisasjonskonto» menes en produsent/leverandør som har inngått en avtale med Reveel og som tilbyr sine produkter og tjenester, dersom det er relevant, gjennom Reveel-tjenesten.

Med «Kjøpsavtale» menes en avtale om kjøp av produsenten/leverandørerens produkter og eventuelt leveringstjenester gjennom en bestilling. Med hensyn til bestillinger via Reveel utgjør Kjøpsavtalen en bindende avtale mellom produsent/leverandør og organisasjonen. Med hensyn til Brukerens bestillinger via enhver annen betalingsmetode, utgjør Kjøpsavtalen en bindende avtale mellom produsenter/leverandører og organisasjonen.

Med «Reveel» menes Reveel AS, Besøksadresse: Løkkeveien 111, 4007 Stavanger, Norge.

Med «Reveel-Flow-konto» menes en brukerkonto i Reveel-Flow-appen hvor Reveel-Flow- funksjonen er blitt lagt til.

Når vi refererer til «Reveel-tjenesten» menes både Reveel-appen, Reveel-Flow-appen, Reveel markedsplass reveel.no  og andre, ytterligere steder oppgitt på reveel.no.

Med «Bruker» eller «du/deg» menes en fysisk person som bruker Reveel-tjenesten.
Når vi refererer til «Bruker», «deg» eller «din», betyr det personen vi samler, bruker og behandler personlig informasjon om.

Med “Salgsvarer” menes dagligvarer, forbruksvarer, bruksgjenstander og andre varer som gjøres tilgjengelig av produsenter/leverandører via Reveel-tjenesten. 


Informasjon om selskapet

Reveel AS, menes Reveel

Besøksadresse:

Løkkeveien 111

4007 Stavanger

Norge

Org nr. 922 609 187, MVA ID: 922 609 187 MVA.

·       Firmanavn: «Reveel»,

·       E-post: hallo@reveel.no

(Reveel AS) (heretter referert til som “Reveel”, “vi”, eller “vår”) er glade for at du besøker vår nettside og din interesse i selskapet og dets tilbud. Vi tar beskyttelsen av dine personopplysninger på alvor og vil at du skal føle deg komfortabel når du besøker våre nettsider.

Informasjon om identiteten for produktene og tjenestene til produsenter/leverandører vil bli gitt via Reveels apper og nettsider.

3. Beskrivelse av Reveel tjenesten

3.1 Reveel er en salgsplattform der brukeren kan kjøpe produkter, salgsvarer, billetter, tjenester og leveringstjenester fra lokale produsenter/leverandører. Når du kjøper produkter fra en produsent/leverandør, sørger Reveel for gjennomføringen av kjøp, tilgjengeliggjør nødvendig dokumentasjon, kvalitetssikrer produkt- og tjenestes verdikjede gjennom bruk av ny teknologi og unike prosesser. Reveel tilbyr leveringstjenester til pick-up points, knyttet til produkter og tjenester kjøpt på Reveel markedsplassen.

3.2 Produsenter/leverandører oppgir informasjon om sine produkter og tjenester i Reveel-tjenesten, herunder informasjon om produkter og produktpriser. Informasjon om leveringsgebyr som påløper ved hver bestilling er tilgjengelig i Reveel-tjenesten. Hvis du har allergier eller andre kostholdsrestriksjoner, vennligst kontakt den aktuelle produsenter/leverandører. Produsenter/leverandører vil på forespørsel oppgi spesifikk informasjon om matproduktet. Kjøp og salg av produsentens/leverandørens produkter og tjenester kan være underlagt produsenters/leverandøres tilleggsvilkår og -betingelser, som angitt i Reveel-tjenesten.  Prisen på Salgsvarene er basert på prisen som gjelder ved dato for Bestillingen. Vær oppmerksom på at det kan forekomme, mindre prisendringer mellom angitt pris og sluttpris for Bestillingen for ferdigpakkede varer, da det kan være variasjoner i pakkevekten.

Produsenten/leverandøren oppgir informasjon om allergener og annen nødvendig produktspesifikk informasjon om produktene og tjenestene som tilbys på Reveel markedsplass. Produsenten/leverandøren er ansvarlig for å oppgi all informasjon om produktene og tjenestene som er påkrevd i henhold til gjeldende lover og forskrifter, herunder EUs forskrift nr. 1169/2011 om næringsmiddelsopplysninger til forbrukerne. Der det er aktuelt, er Produsenten/leverandøren også ansvarlig for å sikre at salgsprisen og enhetsprisen er angitt i samsvar med EU-direktiv 98/6/EU om forbrukerbeskyttelse ved opplysning om priser på forbruksvarer.

Både utvalg av og priser for de Salgsvarene som er tilgjengelige på gjennom Reveel-tjenesten bestemmes skjønnsmessig av produsenten/leverandøren. Produsenten/leverandøren kan også sette visse begrensninger på din Bestilling, for eksempel mengdebegrensning og begrensning av Bestillingens størrelse.  Produsenten/leverandøren er ansvarlig for å informere deg om enhver begrensning av Salgsproduktets tilgjengelighet. Bruker aksepterer at i tilfelle et produkt er midlertidig utilgjengelig, vil produsenten/leverandøren ferdigstille Bestillingen uten å inkludere dette produktet i Bestillingen.  Du vil ikke bli belastet for produkter som ikke er tilgjengelige når du gjør din Bestilling.

3.3               Når Brukeren velger de produkter og tjenester som ønskes kjøpt av Produsenten/leverandøren, gjennomfører Brukeren en bindende kjøpsordre av produktene og tjenestene fra produsenten/leverandøren på de vilkår og betingelser som Brukeren har fått presentert i Reveel-tjenesten forut for bestillingen («Bestillingen»). Etter at Bestillingen er mottatt, vil Reveel overføre ordredetaljene til produsenten/leverandøren. Når Bestillingen er akseptert av produsenten/leverandøren, og Reveel har gitt Brukeren en ordrebekreftelse på vegne av produsenten/leverandøren, inngår Brukeren eller Kundeorganisasjonen og produsenten/leverandøren Brukeravtalen. Reveel vil gi Brukeren en ordrebekreftelse og kvittering på vegne av produsenten/leverandøren. Hva gjelder matvarer kjøpt fra bestemte produsenter/leverandører: Når Bestillingen er akseptert av produsenten/leverandøren og ordrebekreftelsen er gitt til Brukeren, inngår Brukeren eller Kundeorganisasjonen og Reveel, i tillegg til å inngå Kjøpsavtalen med produsenten/leverandøren for kjøpet av produsenten/leverandøren produkter, en rettslig bindende avtale for kjøpet av enhver leveringstjeneste bestilt av Brukeren gjennom Reveel-tjenesten.

3.4               Produsenten/leverandøren som Brukeren har valgt, vil forberede (og levere dersom leveringstjenester er bestilt) de produktene som fremkommer av Bestillingen, til Brukeren. Reveel er ikke overfor Brukeren ansvarlig for at produsenten/leverandøren utfører Kjøpsavtalen på tilfredsstillende vis. Hva gjelder matvarer kjøpt fra bestemte produsenter/leverandører: Reveel er ansvarlig for oppfyllelsen av leveringstjenestene bestilt av Brukeren fra Reveel for Bestillingen, slik angitt i disse Brukervilkårene.

3.5               Etter at Brukeren har lagt inn en bestilling for take-away eller spesial-bestilte produkter, kan bestillingen ikke avbestilles av Brukeren. Du kan ikke trekke tilbake eller avbestille en Bestilling av produkt- eller leveringstjenester når bestillingen er lagt inn. Før du legger inn en Bestilling for et produkt eller en tjeneste, bør du nøye vurdere ditt valg.

3.6               Uavhengig av punkt 3.4 har du som forbruker en lovfestet rett til å avbestille en Bestilling av Salgsvarer innen 14 dager regnet fra datoen for mottak av slike produkterDu kan avbestille en slik Bestilling ved å kontakte Reveel eller produsenten/leverandøren innen utgangen av ovennevnte avbestillingsperiode og ved å returnere produktet til produsenten/leverandøren salgssted der du foretok Bestillingen. Vennligst fremvis kvitteringen du mottok fra Reveel eller produsenten/leverandøren når du returnerer produktet. Hvis du kontakter Reveel i forbindelse med retur av produktet eller ber om tilbakebetaling på grunn av mangel, skade eller annen feil ved produktet, kan Reveel be deg om å sende et fotografi av det aktuelle produktet for å dokumentere og verifisere manglene. Vær oppmerksom på at produsenten/leverandøren kan ha egne betingelser eller garantier som gjelder i tillegg til disse vilkårene. produsenten/leverandøren gir separat informasjon til Brukeren om slike betingelser i Reveel-tjenesten.

Reveel følger begrensningene i forbrukernes lovbestemte avbestillingsrett i samsvar med gjeldende lover. Forbrukernes rett til å avbestille eller returnere visse varer kan være begrenset ved lov, og gjelder blant annet følgende varer:

·       Matvarer og produkter som på grunn av sin art ikke kan selges på nytt eller som raskt ødelegges eller går ut på dato

·       Produkter som på grunn av sin art ikke kan skilles fra andre produkter etter mottak

·       Spill, filmer, programvare eller andre forseglede produkter kan ikke avbestilles når forseglingen er brutt eller annen produktforpakning har blitt åpnet

·       Hygiene- og intimhygieneprodukter etter at forpakningen er åpnet

·       Varer som er produsert eller skreddersydd i samsvar med Brukerens spesifikasjoner og instrukser.

Dette betyr at du ikke kan returnere for eksempel matprodukter ved å henvise til dine lovbestemte avbestillingsrettigheter etter kjøpet. Du kan ikke trekke tilbake, avbryte eller endre en Bestilling av slike Salgsvarer etter at Bestillingen er gjennomført. Vennligst se nøye igjennom utvalget ditt før du legger inn Bestillingen.

3.7               Salgsvarer må returneres så snart som mulig etter at Bestillingen har blitt avbestilt, og senest 14 dager etter avbestillingsdatoen. Det returnerte produktet må være i ubrukt stand og må kunne selges på nytt. Produktet må være tilstrekkelig beskyttet og pakket enten i originalemballasjen eller på lignende måte. Du har ikke rett til full tilbakebetaling hvis de returnerte produktene er i redusert stand eller er endret på noen måte.

3.8               Retur av Salgsvarer som kan avbestilles skal gjøres til salgssted der du la inn Bestillingen via Reveel. Vennligst kontakt kundeservice ved salgsstedet for å returnere produktene. Du kan se salgsstedet på kvitteringen du fikk av Reveel eller produsenten/leverandøren. Du er selv ansvarlig for å betale de kostnader som påløper ved retur av Salgsvarene. Betaling som er gjennomført av Bruker vil bli tilbakebetalt av Reveel innen 14 dager etter mottak av varsel om avbestilling, forutsatt at det returnerte produktet eller returbevis er mottatt av produsenten/leverandøren. Reveel vil tilbakebetale den innbetalte summen for produktene via samme betalingsmetode som du benyttet deg av, og til det samme bankkontonummer som du brukte ved Bestillingen. Ved leveringsbestillinger refunderes ikke leveringsgebyret. 

4.                 Brukerkontoer         

4.1               For å kunne bruke Reveel-tjenesten må Brukeren opprette en brukerkonto ved å følge registreringsprosessen i Reveel-tjenesten. For å registrere en konto, må du opprette et brukernavn og passord, samt oppgi bestemte personopplysninger til Reveel, som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og minst én gyldig betalingsmetode. Du plikter å sørge for at kontoinformasjonen er nøyaktig, komplett og oppdatert. For mer informasjon om hvordan Reveel behandler dine personopplysninger, se Reveelss personvernerklæring. Informasjonen i Reveel-tjenesten er personlig, med mindre annet er avtalt mellom Reveelt og Kundeorganisasjonen. Brukeren skal sørge for at ingen brukerinformasjon, og tilsvarende informasjon som kreves for å få tilgang til brukerkontoen til Brukeren eller Kundeorganisasjonen, holdes konfidensielt og brukes på en sikker måte, utilgjengelig for tredjeparter. En Bruker kan bare ha én personlig brukerkonto, men kan representere konto for bedrift i tillegg. Dersom du ønsker å slette din brukerkonto, vennligst kontakt oss gjennom kontaktinformasjonen angitt ovenfor.

4.2               Ved mistanke om at en uautorisert person har fått kjennskap til Brukerens innloggingsinformasjon eller tilgang til Brukeren brukerkonto, skal Brukeren umiddelbart underrette Reveel om forholdet. Brukeren skal være ansvarlig for enhver bruk av Reveel-tjenesten og aktiviteter til Brukerens brukerkonto.

4.3               For å kunne bruke Reveel-tjenesten må du oppgi et gyldig kredittkort eller annen

betalingsmetodeinformasjon til Reveel. Reveel lagrer ikke informasjon om betalingsinstrumentet ditt, da dette gjøres av en tredjeparts betalingsleverandør Paylike, som brukes av Reveel. Paylike fungerer som behandlingsansvarlig når det gjelder informasjon om betalingsinstrumentet ditt, se deres personvernerklæring for mer informasjon om behandlingen. Du samtykker til å betale for alle kjøp i forbindelse med din bruk av Reveel-tjenesten. Kredittkortet og annen betalingsinformasjon som du oppgitt på brukerkontoen din, skal du holde oppdatert.

5.                 Betalinger

5.1               Brukeren, eller Kundeorganisasjonen med Reveel-konto, betaler kjøpesummen som er angitt i Bestillingen ved hjelp av den relevante betalingsfunksjonaliteten i Reveel-tjenesten. Reveel mottar alle betalinger fra Brukerne eller Kundeorganisasjonene.

Vi godtar betalinger via Paylike. Ved betalinger, vil noen av dataene dine overføres til Paylike, inkludert informasjon som kreves for å behandle eller støtte betalingen, for eksempel kjøpesummen og faktureringsinformasjon. Se Paylike-personvernreglene for mer informasjon.

5.2               Brukeren kan bare innfri denne betalingsforpliktelsen ved å bruke den relevante, nettbaserte betalingsmetoden som tilbys i Reveel-tjenesten. Når Brukeren, eller Kundeorganisasjonen med en Reveel-konto, har betalt kjøpesummen til Reveel, har Brukeren eller Kundeorganisasjonen innfridd sin betalingsforpliktelse.

5.3               Betalingen blir automatisk trukket fra Brukerens kredittkort, eller belastet gjennom Kundeorganisasjonens Reveel-konto. Reveel har rett til å utføre en såkalt authorisation holdt på vegne av Partneren på Brukerens kredittkort eller Kundeorganisasjonens Reveel-konto når det er lagt inn en bestilling via Reveel-tjenesten. Reveel bruker en tredjeparts betalingstjenesteleverandører for behandling av betalinger.

6.                 Levering av en bestilling

6.1               Dersom Brukeren har bestilt levering av Bestillingen gjennom Reveel-tjenesten, vil Bestillingen bli levert til det stedet/lokasjonen som Brukeren har bekreftet i Reveel-tjenesten. Brukeren må også oppgi (veiadressen) Pick-up point for det bekreftede stedet/lokasjonen i Reveel-tjenesten. Leveringstjenester leveres av produsenten/leverandøren til Brukeren eller Kundeorganisasjonen. Hva gjelder matvarer kjøpt fra bestemte produsenter/leverandører: Produsent/leverandør yter leveringstjenestene til Brukeren eller Kundeorganisasjonen.

6.2               Når du bruker Reveel-tjenesten, kan det kreves en minimumsverdi for kjøpet. Du vil i så fall bli varslet om dette før du legger inn Bestillingen i Reveel-tjenesten. Dersom en Bestilling ikke oppfyller kravet til minimumsverdi, vil du få muligheten til å betale mellomlegget for å oppfylle minimumsverdien, eller til å legge til flere produkter i Bestillingen.

6.3               Forhåndsbestilt-leveringsmetode: For å kunne motta bestillingen må Brukeren være tilstede på den bekreftede lokasjonen f.o.m. 10 minutter før det forhåndsbestilte leveringstidspunktet og frem til det faktiske leveringstidspunktet.

7.                 Henting av bestillinger på produsenten/leverandøren utsalgssted

7.1               Dersom Brukeren ikke har bestilt levering av produsentens/leverandørens produkter, men henting på produsentens/leverandørens utsalgssted, kan produktene hentes på det utsalgsstedet Brukeren har valgt i forbindelse med Bestillingen. Brukeren vil motta en separat, elektronisk bekreftelse når produktene er klare for henting. Produsenten/leverandøren eller Reveel kan bestemme vilkårene for legitimering/identifikasjon av Brukeren når produktene som angitt i Bestillingen, hentes.

7.2               Produsenten/leverandøren skal oppbevare de bestilte produktene i 60 minutter (for take-away) (5 timer/en dag for produkter med bedre holdbarhet) etter at produsenten/leverandøren har underrettet Brukeren om at bestillingen er klar for henting. Denne forpliktelsen er imidlertid begrenset til åpningstidene for den aktuelle produsenten/leverandøren utsalgssted, og bestillingen må hentes før stengetiden til produsenten/leverandøren utsalgssted.

8.                 «Spise her»-bestilling

8.1               Dersom Brukeren har valgt alternativet om å konsumere produktene i Bestillingen på produsenten/leverandøren utsalgssted, vil Brukeren motta en separat, elektronisk bekreftelse med informasjon om når produktene er forventet å være klar for konsumpsjon hos produsenten/leverandøren utsalgssted.

9.               Tidsestimater

9.1            Enhver levering- eller hentetid, eller andre tidsestimater kommunisert til Brukeren av produsenten/leverandøren eller Reveel i Reveel-tjenesten, er kun estimater. Det er ingen garanti for at Bestillingen vil bli levert eller gjort tilgjengelig for henting eller konsumpsjon på det estimerte tidspunktet. Leveringstidspunktet for produktene kan også påvirkes av faktorer som trafikkork, rushtid og værforhold.

10.               Immatrielle rettigheter

10.1            Alle immaterielle rettigheter i eller relatert til Reveel-tjenesten og tilhørende dokumentasjon og alle deler og kopier hertil, skal forbli eksklusivt tilknyttet til og være den eksklusive eiendommen til Reveel og/eller dennes underleverandører/lisensgivere. Med «immaterielle rettigheter» menes opphavsrett og tilhørende rettigheter (inkludert database- og katalogrettigheter og bilderettigheter), patenter, bruksmodeller, designrettigheter, varemerker, firmanavn, forretningshemmeligheter, «know how» og andre former for registrert eller uregistrerte immaterielle rettigheter.

10.2            Disse Brukervilkårene gir Brukerne ingen immaterielle rettigheter i Reveel-tjenesten, og alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt nedenfor, er forbeholdt Reveel og dets underleverandører/lisensgivere.        

11.               Tilleggsvilkår for bruk av Reveel-tjenesten

11.1            Reveel-tjenesten er bare tilgjengelig for personer over 18 år.

11.2            Brukeren skal følge all gjeldende lovgivning ved bruk av Reveel-tjenesten, inkludert ved kjøp av alkohol og tobakk. I den utstrekning levering av alkohol er tilgjengelig i det landet Brukeren oppholder seg, kan brukeren nektes levering av alkoholholdige drikkevarer dersom han/hun ikke kan fremvise gyldig legitimasjon med bilde, som viser at Brukeren er over 18 år, til Reveels Kurerpartner som leverer Bestillingen. Brukeren kan bli nektet levering av alkoholholdig drikke også av andre grunner fastsatt i lov i landet Brukeren befinner seg (f.eks. dersom Brukeren viser tegn til beruselse).

11.3            Reveel jobber kontinuerlig med å utvikle Reveel-tjenesten, og Reveel kan endre eller fjerne ulike deler av Reveel-tjenesten, inkludert funksjoner, produkter og produsenter/leverandører som helt eller delvis er tilgjengelig i Reveel-tjenesten.

11.4            Reveel kan, etter eget skjønn, fra tid til annen tillate deg å sende inn, publisere eller på annen måte tilgjengeliggjøre for Reveel, innhold og informasjon som eksempelvis tilbakemeldinger eller serviceforespørsler knyttet til Reveel-tjenesten, forespørsler knyttet til konkurranser og promoteringer («Brukerinnhold»), gjennom Reveel-tjenesten. Du beholder rettighetene til alt Brukerinnhold du produserer. Gjennom å gi Brukerinnhold til Reveel, gir du likevel Reveel en global, evigvarende, ugjenkallelig, overførbar, royaltyfri lisens, med rett til å viderelisensiere, bruke, kopiere, modifisere, skape avledede verk eller arbeider av, distribuere, tilgjengeliggjøre for allmennheten, og ellers bruke på hvilken som helst måte, slikt Brukerinnhold i alle formater og i alle nåværende eller fremtidige kanaler, uten forutgående varsel eller samtykke fra deg, og uten krav om betaling til deg eller noen annen person eller enhet. Du garanterer at du er autorisert til å gi Reveel rettighetene omtalt ovenfor, og at slikt Brukerinnhold og anvendelsen av det, ikke er krenkende, nedsettende, uanstendig, eller skadelig på noen måte, og at det ikke vil krenke, misbruke eller bryte tredjeparts immaterielle rettigheter, publiseringsrett eller personvern, eller at det vil resultere i brudd på gjeldende rett for øvrig.

11.5            Ved bruk av Reveel-tjenesten kan Brukeren komme over innhold eller informasjon som kan være unøyaktig, ufullstendig, forsinket, villedende, ulovlig, støtende eller på annen måte skadelig. Reveel gjennomgår vanligvis ikke innhold levert av produsenten/leverandøren. Reveel er ikke ansvarlig for tredjeparters (inkludert produsentens/leverandørens) innhold eller informasjon eller for noen tap/skader som måtte oppstå som følge av bruken av eller tiltroen til det.

11.6            Du, produsent eller organisasjonen er ansvarlig for å skaffe og vedlikeholde enheter eller utstyr (f.eks. telefoner) og tilkoblinger som er nødvendig for tilgang til og bruk av Reveel-tjenesten, og alle kostnader knyttet til dette.

11.7            Brukeren skal ikke: (i) bruke eller forsøke å bruke en annens personlige Reveel-konto og/eller skaffe seg tilgang til en annens personlige betalingsinformasjon i Reveel-tjenesten, eller bruke en annens betalingskort ved bruk av Reveel-tjenesten, uten samtykke fra den andre personen; (ii) kopiere, modifisere eller opprette avledede verk av Reveel-tjenesten eller annen relatert teknologi; (iii) omvendt utvikle («reverse engineer»), dekompilere, demontere, dechiffrere eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden fra Reveel-tjenesten eller en annen relatert teknologi eller del hertil; (iv) fjerne opphavsrett, varemerker eller andre rettighetserklæringer som finnes i eller på Reveel-tjenesten; (v) fjerne, dekke eller skjule noen annonser som er inkludert i Reveel-tjenesten; (vi) samle inn, bruke, kopiere eller overføre opplysninger hentet fra Reveel-tjenesten uten Reveels samtykke; (vii) bruke bots eller andre automatiserte metoder for å bruke Reveel-tjenesten; (viii) opprette en Reveel-konto med falsk identitet eller en annen persons identitet; og (ix) bruke Reveel-tjenesten utenom de grensesnittene som uttrykkelig er gitt av Reveel, slik som Reveel web-apps.

11.8            Du har ikke rett til å bruke Reveel-tjenesten eller noe innhold fra den til kommersielle formål. All bruk av systematisk gjenfinning, som bruk av hvilken som helst type robot, indekseringsrobot, søkerobot, utvinningsprogramvare, automatiske prosesser og/eller innretning for å foreta webskraping, kopiering og/eller overvåkning av noen deler av Reveel-tjenesten, er strengt forbudt.

11.9            Reveel har rett til å fjerne en Bruker fra Reveel-tjenesten med umiddelbar virkning og/eller nekte eller kansellere enhver Bestilling fra en Bruker dersom: (i) Brukeren misbruker Reveel-tjenesten eller forårsaker noen form for skade på Reveel-tjenesten eller produsenten/leverandøren og/eller Reveels ansatte, (ii) det er skjellig grunn til å mistenke bedragersk atferd fra Brukerens side ved bruken av Reveel-tjenesten, (iii) Brukeren legger inn en falsk Bestilling (for eksempel ved å ikke betale eller være tilstede på leverings- eller hentestedet for å motta Bestillingen) eller på annen måte ikke overholder sine forpliktelser etter disse Brukervilkårene; (iv) det er rimelig tvil om riktigheten eller autentisiteten av Bestillingen. Dersom Reveel kansellerer en Bestilling som allerede er betalt, skal Reveel overføre dette beløpet til den samme brukerkontoen som ble brukt ved Brukerens betaling.

11.10         Behandlingsansvarlig for innhentede personopplysninger om Brukerne, er Reveel AS, med mindre annet er bestemt. Reveel AS skal behandle enhver personopplysning innhentet om Brukeren i samsvar med Reveels Personvernerklæring.

11.11         Brukeren må overholde gjeldende brukervilkår fra andre tredjeparter ved bruk av Reveel-Flow appen eller Reveel-tjenesten.

12.               Avtalens Varighet og Oppsigelse

12.1            Disse Brukervilkårene utgjør en bindende avtale mellom Reveel og Brukeren inntil videre og så lenge Brukeren bruker Reveel-tjenesten.

12.2            Brukeren kan når som helst slutte å bruke Reveel-tjenesten. Reveel kan når som helst slutte å tilby Reveel-tjenesten, enten på midlertidig eller permanent basis.

13.               Klager

13.1            Vær oppmerksom på at Reveel-tjenesten kan bli avbrutt eller permanent avsluttet til enhver tid. Reveel-tjenesten kan også bli midlertidig stanset. Ikke bruk Reveel-tjenesten til å sikkerhetskopiere data. Reveel gjør en rimelig innsats for å tilby Reveel-tjenesten uten feil og til rett tid, men frasier seg alt ansvar og alle garantier som ikke uttrykkelig følger av disse vilkårene. Reveel gir ingen forsikringer eller garantier for påliteligheten, rettidigheten, kvaliteten eller anvendeligheten av Reveel-tjenesten, eller noen varer eller tjenester ytet gjennom plattformen, eller for at Reveel-tjenesten vil være i kontinuerlig drift eller feilfri.

13.2            Produsenten/leverandøren er forpliktet til å forberede Bestillingen i samsvar med det Brukeren har bestilt og innen den tiden som vises i Reveel-tjenesten. Dersom det er noen feil i (leveringen av) Bestillingen, kan Brukeren enten kontakte Reveels kundeservice, som handler på vegne av produsenten/leverandøren, via den chat-baserte kundestøtten i Reveel-appen eller hallo@reveel.no, eventuelt produsenten/leverandøren direkte.

13.3            Produsenten/leverandøren er alene ansvarlig for eventuelle feil i innholdet i og forberedelsen av Bestillingen eller andre mangler knyttet til utførelsen av Kjøpsavtalen.

13.4            Brukeren som oppdaget mangler knyttet til utførelsen av Kjøpsavtalen, skal sende en klage til Reveel eller produsenten/leverandøren uten opphold, med klare beskrivelser av nevnte mangler. Når det gjelder Salgsvarer, må varsel om mangler gjøres innen rimelig tid etter at mangelen blir oppdaget, dog senest innen to måneder etter at denne oppdages. Vær oppmerksom på at ved feil med matvarer eller andre produkter som på grunn av sin art raskt ødelegges eller går ut på dato er det viktig at du gir beskjed om feilen så snart som mulig for å muliggjøre en korrekt undersøkelse og verifisering av feilen. Hvis du har mottatt mangelfulle Salgsvarer vil du motta tilbakebetaling i samsvar med gjeldende lover.

13.5            Reveel er unntatt alt ansvar for tap eller skade som du eller tredjepart måtte pådras i relasjon til Reveel-tjenesten, unntatt dersom tapet eller skaden skyldes Reveels forsett eller grove uaktsomhet, eller et annet ansvar som etter gjeldende rett ikke kan unntas eller begrenses.

14.               Lovvalg og tvisteløsning

14.1            Disse brukervilkårene er underlagt norsk rett.  

14.2            Dersom du er en forbruker, vær oppmerksom på at du ikke kan fratas de rettighetene du har etter preseptorisk/ufravikelig forbrukerlovgivning i ditt hjemland.

14.3            Tvister som oppstår som følge av disse brukervilkårene, skal avgjøres av tingretten i Stavanger. En forbruker kan imidlertid alltid reise søksmål for en domstol der han/hun har bopel. Dersom du er en Bruker med bopel i EU, kan du og Reveel også anvende ODR-plattformen, som forvaltes av EU-kommisjonen, for å avgjøre tvister. Denne plattformen er tilgjengelig på ec.europa.eu/odr. Du kan også henviste en tvist til forbrukerrådet eller andre tilsvarende utenomrettslige tvisteløsningsordninger i ditt hjemland. Dersom du er en norsk forbruker, kan du alltid henvise saken til Forbrukertilsynet (se www.forbrukertilsynet.no for mer informasjon).

15.               Endringer

15.1            Disse brukervilkårene kan endres.

15.2            Du vil finne gjeldende versjon av brukervilkårene på Reveel sin nettside. Vi vil ikke foreta vesentlige endringer i brukervilkårene, eller redusere rettighetene til Brukerne slik de fremkommer i brukervilkårene, uten å varsle om det. Dersom Brukeren ikke aksepterer endringer i brukervilkårene, må han eller hun slutte å bruke Reveel-tjenesten.

16.               Overdragelser

16.1            Reveel har rett til å overdra alle eller enkelte av sine rettigheter eller forpliktelser, enten i sin helhet eller delvis, til en tilknyttet av selskapet, etterfølger, kjøper, eller overtaker av driftsmidler knyttet til Reveel-tjenesten, uten Brukerens forutgående samtykke.

16.2            Brukeren har ingen rett til å overdra sine rettigheter eller forpliktelser, hverken helt eller delvis.

Produktet ble publisert